Lean & green – kosten verlagen, milieu sparen

Wij zijn overtuigd dat ecologische en economische belangen goed met elkaar samen gaan. Duurzaamheid en instandhouding van de hulpbronnen verlagen op langere termijn de kosten en garanderen u marktconforme prijzen.

In overeenstemming met onze kerngedachte "Lean & Green", zetten we in op een flexibele, lean productie en het creëren van duurzame waarde. Wij zorgen voor transparantie langs de keten van toegevoegde waarde, installeren energetisch geoptimaliseerde installaties, schakelen onze productie-installaties systematisch aan en uit en letten bij alle processen – van toeleveranciers tot het geproduceerde product – op het sparen van materiaal- en energiebronnen.

De sleutelfactor voor het omzetten van de „Lean & green“-gedachte is voor ons de mens. Daarom betrekken wij onze medewerkers nauw bij de energetische maatregelen en verplichten onze leidinggevenden tot doorvoering van de gedachte.


Meer informatie

Onderneming

Mensen