Download MOTOR FRIGOSOL

De veiligheidsinformatiebladen zijn in volgende talen beschikbaar:


Opmerking

Veiligheidsinformatiebladen (SDB) of Material Safety Data Sheets (MSDS) zijn veiligheidsaanwijzingen voor de omgang met gevaarlijke stoffen.

In landen van de Europese Unie en in veel andere landen moeten dergelijke gegevensbladen door de distributeurs, importeurs en fabrikanten van gevaarlijke stoffen preparaten, die deze gevaarlijke stoffen boven een bepaalde verhouding bevatten, ter beschikking worden gesteld.

Indien gevaarlijke stoffen in bedrijven gebruikt worden, dan moeten er bedrijfsaanwijzingen worden opgesteld, die door de betrokken medewerkers op elk ogenblik kunnen worden ingekeken. De vorige regeling, de EU-Richtlijn voor het EU-veiligheidsinformatieblad droeg als omschrijving 91/155/EWG en werd vervangen door de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, die sinds 1 juni 2007 van kracht is.